Ansættelsesret

Et af vores specialer er ansættelsesret, og vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Ansættelseskontrakter
  • Afskedigelser eller bortvisning
  • Jobklausuler
  • Barselsorlov
  • Overenskomster

Når du ansætter eller bliver ansat

Både som ansat og arbejdsgiver skal man være opmærksom på formalia i forbindelse med en ansættelse. Når alt er godt, og der er indgået en aftale om et ansættelsesforhold, forestiller man sig ikke, at noget kan gå galt. Men det kan der, og så skal der ligge et gennemarbejdet ansættelsesbevis, der er i overensstemmelse med såvel lovgivning og en eventuel overenskomst.

Det skal som minimum fremgå, hvem aftalen gælder for, hvilket job, dets placering i organisationen og geografisk, arbejdstid, løn, overenskomstforhold, starttidspunkt, eventuelt sluttidspunkt, rettigheder f.eks. løn under sygdom eller ferie, opsigelsesvarsel.

Bliver du som kommende ansat mødt med et krav om en jobklausul, kan det være en rigtig god ide at drøfte ordlyden med din fagforening eller med en advokat, inden du skriver under.