Foreninger

Foreninger og deres vedtægter

Danmark er præget af mange foreninger, og alligevel er det et område, hvor det kun er foreninger vedr. ejerlejligheder, der er lovgivet om.

Alligevel har alle foreninger vedtægter med regler om afholdelse af generalforsamling, valg af bestyrelse, afstemningsregler o.s.v..

Der er med jævne mellemrum behov for at revidere vedtægterne, enten fordi der er sket en udvikling i foreningens aktiviteter, eller fordi I har opdaget, at noget halter – eventuelt afstemningsreglerne.

Vi har megen stor erfaring med driften af foreninger, bestyrelsesarbejdet, deres vedtægter og med at fungere som dirigent ved generalforsamlinger.

Derfor rådgiver vi jer gerne i forbindelse med en revision af jeres vedtægter og med gennemførelse af jeres generalforsamlinger.

Ejerforeninger

Når man er medlem af en ejerforenings bestyrelse er det ikke

Ejerforeninger skal have egne vedtægter, og det kan være en god ide med mellemrum at få dem gennemgået og eventuelt få dem rettet til, hvor det skønnes at være bedst.

Vi har meget stor erfaring med at drive foreninger, arbejdet i bestyrelser, gennemførelse af generalforsamlinger og
Her er situationen typisk den, at der er tinglyst en pligt til at være medlem af grundejerforeningen på ejendommen.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.