Produktorienterede miljøret

Som advokat kan vi bistå jer, i sager indenfor miljø- og produktlovgivningen.

Vi har en særlig ekspertise indenfor kemikaliereguleringen REACH og CLP og hele produktreguleringen, lige som vi har et indgående kendskab til affaldsreguleringen. Vi kan derfor bistå jer i sager indenfor for disse områder. Er I ikke enige i en myndighedsafgørelse, og I derfor ønsker at påklage den. Så kan vi udarbejde klagen og følge op på sagen. Mangler I viden om området, vil vi anbefale jer at gå til vores siderne, der fortæller om vores rådgivningsvirksomhed.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.