Projektworkshop

  • Etablering af det tekniske grundlag for cirkulære løsninger– afprøvning og videreudvikling af rensemetoder for brugte solventer
  • Skabe dokumentation for de miljø- og klimamæssige fordele ved at finde cirkulære løsninger for kemiske stoffer
  • Etablering af rammerne for Samarbejde i forsyningskæderne og etablering af forretningsmodeller for at danne grundlaget for de cirkulære solventer kan erstatte jomfruelige stoffer

Vi vil samle op på, hvor langt vi er kommet og drøfter

  • Hvad der skal til, for at brugen af cirkulær kemi bliver det normale
  • Hvad mulighederne, begrænsningerne er i brugen af de cirkulære stoffer
  • Hvem der skal drive arbejdet med at få brugen af de cirkulære stoffer til at blive normalt

Er du interesseret i at deltage så kontakt mig.

​​