Projektworkshop den 22. september 2021 kl. 12.00-16.00

Så indbyder projektet “Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi” til en projektworkshop.

Der er 3 helt centrale formål med projektet:

  • Etablering af det tekniske grundlag for cirkulære løsninger– afprøvning og videreudvikling af rensemetoder for brugte solventer
  • Skabe dokumentation for de miljø- og klimamæssige fordele ved at finde cirkulære løsninger for kemiske stoffer
  • Etablering af rammerne for Samarbejde i forsyningskæderne og etablering af forretningsmodeller for at danne grundlaget for de cirkulære solventer kan erstatte jomfruelige stoffer

Vi vil samle op på, hvor langt vi er kommet og drøfter

  • Hvad der skal til, for at brugen af cirkulær kemi bliver det normale
  • Hvad mulighederne, begrænsningerne er i brugen af de cirkulære stoffer
  • Hvem der skal drive arbejdet med at få brugen af de cirkulære stoffer til at blive normalt

Er du interesseret i at deltage så kontakt mig.

1903, 2021

Kemikalier skal være bæredygtige

marts 19th, 2021|

Kemikalier skal være bæredygtige Kemikalier skal renses og genbruges – i stedet for at blive kasseret og brændt som farligt affald. Det er ideen bag projektet ”Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi” – et nyt projekt, der skal fremme bæredygtig brug af kemiske stoffer ved at reducere ressourceforbruget og klimaaftrykket på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Målet er at udvikle en ny teknologi til rensning af kemikalier, der har været brugt som proceshjælpestoffer i industriel produktion, og som dermed er blevet forurenede. I stedet for at kassere dem og sende dem til forbrænding, er målet at [...]

1111, 2020

Ny stor opgave for Juraad Aps

november 11th, 2020|

Ny stor opgave for Juraad Aps Juraad Aps skal igen være projektleder for et stort projekt om kemiske stoffer i den cirkulære økonomi. I projektet skal der videreudvikles rensemetoder til de proceshjælpestoffer særlig pharmaindustrien benytter i deres produktioner. Kan disse proceshjælpestoffer renses op, så de kan bruges f.eks. af producenter af rengøringsmidler, får proceshjælpestofferne flere anvendelser og man undgår afbrænding af de meget store mængder der er tale om. Læs mere om projektet på dette link: ( link til siden ” Cirkulær kemi), hor du også kan se, hvem der er med i projektet.

1111, 2020

Deltag i webinar om chemical compliance

november 11th, 2020|

Deltag i webinar om chemical compliance IDA- kemi har taget initiativet til en række seminarer om kemi, miljø og jura. Det første bliver afholdt den 8. december 2020 som webinar og her bliver der sat særlig fokus på compliance. Vibeke Plambeck, Juraad Aps, skal fortælle om, hvordan virksomhederne bliver product compliance, og hvordan det at være compliance kan bruges i arbejdet med cirkulær økonomi, CSR og Verdensmålene. Du kan læse mere på dette link, hvor du også kan tilmelde dig. Håber vi ses. https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/hvad-er-chemical-compliance-338451

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.