Rådgivning og hjælp til uddannelsessøgende med særlige begov

At være studerende kan i sig give udfordringer, men har man særlige behov, måske på grund af et handikap er der særlige udfordringer der skal taksles og der sker igennem ansøgninger til uddannelsesinstitutionen. Desværre er det ikke altid uddannelsesinstitutioner er lige positive over for studerende med særlige behov og derfor heller ikke altid villig til at imødekomme de tiltag der skal til for en studerende kan f.eks. kan gennemføre eksamener. Det er heller ikke alle uddannelsesinstitutioner der er klar over, at handikapkonventionen og forskelsbehandlingsloven skal tages alvorlig.

Handikapkonventionen fungerer som en vigtig ramme for arbejdet med handicapområdet i Danmark og formålet med konventionen er et vigtigt bidrag til, at handicappede opnår samme rettigheder og muligheder, som mennesker uden handikap har.

De grundlæggende principper findes i FN´S handicapkonvention artikel 24, og pålægger landene at sikre:

  • at personer med handicap ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem
  • at der foretages en rimelig tilpasning ud fra den enkeltes behov
  • at personer med handicap får den nødvendige støtte i det almindelige uddannelsessystem til at lette deres effektive uddannelse
  • at der ydes effektive individuelle støtte-foranstaltninger i omgivelser, der giver størst akademisk og social udvikling i overensstemmelse med målet om fuld inkludering.

Vi har hjulpet adskillige studerende så de har kunne få de forhold som har muliggjort de har kunne gennemføre deres uddannelser. Så har du et et problem så henvend dig og lad os finde ud af om vi kan hjælpe dig.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.