Ydelser og betingelser

Det er vigtigt, at vi ved indgåelse af et samarbejde er enige om, hvordan opgaven skal løses og har afstemt vores forventninger til hinanden. Det er også vigtigt, at du ved, hvad en sag kan komme til at koste.

Advokatydelser

Vi vil som udgangspunkt altid gerne være behjælpelig med en sag, hvis vi vurderer, at kunne yde dig den ekspertise, du forventer. Vi behandler alle oplysninger modtaget vedr. dig eller din sag fortroligt.

De klientmidler, der blive betroet os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonto.

Afhængig af sagens karakter opkræves et aftalt depositum ved sagens start.

Opfylder du betingelserne for at få fri proces, hjælper vi med at søge om dette, ligesom vi bistår med at afklare og eventuelt ansøge om retshjælp via din forsikring.

Projektledelse

Vores firma har en stor erfaring og ekspertise indefor projektledelse og kan derfor varetage arbejdet med at få gennemført et projekt, administrere det undervejs og være med til at rapportere resultatet.

Prisen for en projektledelse vil blive aftalt konkret.

Rådgivning og gennemgang af din virksomhed

Vi rådgiver indenfor miljø- og produktlovgivning.
Denne rådgivning vil ofte blive indledt med en gennemgang af jeres virksomhed, hvor vi afdækker, hvilke opgaver I specifikt har. I vil modtage en skriftlig gennemgang af disse opgaver med forslag til, hvordan de kan løses, og hvordan I kan bruge jeres løsning af opgaverne i jeres arbejde med Cirkulær økonomi og jeres CSR arbejde.
Vi kan supplere med et tilpasset kursus til jer, hvor jeres funktionsledere vil blive indført i opgaver, baggrunden for dem og hvordan der kan arbejdes sammen om at få dem løst.

Prisen for disse ydelser aftales konkret og inden vi starter op med opgaven.

Advokat

Vi yder advokathjælp til virksomheder såvel som til private.

Konsulent-
rådgivning

Vi har i mange år arbejdet som projektledere og projektansvarlige.