​Videncenter indenfor product compliance

miljørådgivning og sparring
​til private og erhverv

Rådgivning & sparing til erhverv og privat

juridisk rådgivning til og sparring med virksomheder

Juraad Aps er et videncenter indenfor product compliance der tilbyder
​juridisk rådgivning og sparring til virksomheder.

Miljø- og klima dagsordenen er hel central i dag, hvor det virksomhedernes bestyrelser og  ledelser bærer et stort ansvar i den nødvendige omstilling. Fokusset er rettet mod, hvordan vi begrænser det øgede ressource-træk, de for store mængder affald og store CO 2 udledning. Centralt i løsningen er de produkter vi anskaffer, bruger og smider væk og der stilles større og større krav til både producenten og forhandleren  af produkter.

Det er ikke et isoleret nationalt anliggende og derfor godt, at der på europæisk niveau er mange tiltage  med bl.a. en meget omfattende europæiske produktregulering.

Det kan imidlertid være vanskeligt at holde styr på alle reguleringerne, som ændres løbende, hvilke og hvordan ens produkter er omfatte og det er specielt her  vi kan være hjælpe jer.

På miljø- og klima området er reguleringen gået fra at være national til primært at være europæisk.

Alt, hvad vi omgiver os med er sammensat af forskellige kemikalier. Nogen af disse er ganske harmløse, andre har nogle skadelige påvirkninger vi skal værne os imod, andre er særlig problematiske og derfor skal de undgås.

For over 10 år siden gennemførtes der en omfattende europæisk kemikalieregulering- REACH -og løbende er en omfattende regulering af fysiske produkter, f.eks. elektronik, legetøj og kosmetik, kommet til og styrket.

En virksomhed skal ikke kun have indsigt i en af disse reguleringer, men skal som oftest forholde sig til flere på en gang. og det kan give udfordringer for den enkelte virksomhed at finde rundt i ,hvad de er omfattet af.​

Vi har ekspertisen til at gøre det uoverskueligt overskueligt og målrette en virksomheds overholdelse af diverse produktreguleringer, affaldsreguleringen.

Har I som virksomhed styr på disse dele, så har I et rigtig godt afsæt til at give jeres CSR profil et kvalificeret indhold og I får et godt afsæt til at arbejde med cirkulær økonomi.​

Vi yder rådgivning vedr. de efterhånden mange produktreguleringer, deres samspil og forhold til REACH- forordningen og affaldslovgivningen. Vi afholder interne kurser tilpasset den enkelte virksomheds behov m.v.

Ledelsen af vores virksomhed består af Vibeke Plambeck og Søren Grotum. Vi har en stor juridisk, menneskelig erfaring og samarbejder i en afslappet atmosfære.

Med miljø i fokus

I Juraad APs har vi en særlig indsigt i miljø- og produktlovgivningen, herunder kemikalielovgivning. Vi kan rådgive jer om, hvilke af de efterhånden mange produktlovgivninger i er omfattet af og hvilke opgaver de giver jer. Vi kan også hjælpe jer med at løse opgaverne på en måde så det giver værdi for jer.

​​

Vi indgår i eller leder af projekter indenfor

miljøforhold.

Desuden påtager vi os foredragsopgaver og afholdelse af kurser indenfor

produkt, kemikalie og affaldslovgivning og øvrige miljøreguleringer.

Nyheder

Se alle nyhederne her

Fra farligt affald – til cirkulær ressource
09-10-2023
CO 2 udledningen kan reduceres væsentligt ved at oprense brugte solventer igennem en kvalificerede rensemetode og anvende de oprensede -cirkulære- solventer igen i stedet for at anvende ny-producerede solventer. Et netop afsluttet projekt, med Juraad APs som projektleder, viser dette gode resultat. Men det kan kun realiseres igennem en velgennemtænkt forretningsmodel, hvor der samarbejdes på tværs af værdikæder.
Læs hele nyheden

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk