​Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi, et MUDP- projekt med opstart 1. december 2020 -GEAR 2

​GEAR 2 projektet er en fortsættelse af et tidligere MUDP- projekt, ”Generering og anvendelse af sekundære kemiske stoffer”. Det tager sit udgangspunkt i de solventer der anvendes i pharmaindustrien uden de bliver forbrugt. Det vil sige primært proceshjælpestoffer og stoffer til rensning af procesudstyr.

De samme stoffer, der anvendes i pharmaindustrien, indgår også i en bred vifte i andre industriers produkter, i forbrugerprodukter som rengøringsmidler, lime, hudplejemidler, malinger, og til industribrug.

Fra farligt affald til ressourcer

I dag samler pharmaindustrien de anvendte solventer i containere og bortskaffer det som farligt affald. Ved en omlægning af produktionsgangene, så solventerne adskilles fra hinanden, vil de have potentiale til at kunne blive brugt i andre værdikæde. Det vil kunne give en væsentlig reduktion i deres CO 2 udledning, give økonomisk fordel for pharmaindustrien og betyde mindre produktion af jomfruelige stoffer. Projektet er derfor en naturlig forlængelse af pharma -industriens bidrag til Regeringens Klimapartnerskab for Life Science og Biotek.

I pharmaindustriens bidrag til klimapartnerskab blev det estimeret, at pharmaindustrien samlet anvender mindst 32.000 ton kemiske proceshjælpestoffer årligt, svarende til en CO2-udledning på 74.000 ton. I projektet vil der blive gået dybere ned i dette estimat og synliggøre. hvor meget CO 2 udledningen kan reduceres ved en nyttiggørelse af solventerne.

Udvikling af rensemetoder centralt projektet

GEAR 2 er en fortsættelse af et tidligere MUDP- projekt, hvor det blev klarlagt, at der ikke er juridiske forhindringer for at anvende stofferne flere gange i forskellige forsyningskæder. Der er tekniske udfordringer specielt med hensyn til rensning af de anvendte solventer, så de kan opfylde brugernes krav. Derfor koncentrerer dette nye projekt sig netop om videreudvikling af filterrense-metoder.

Udgangspunktet bliver solventer der anvendes bredt

I GEAR 2 tages der udgangspunkt i ethanol, acetone og isopropanol, fordi disse stoffer indgår i en bred vifte af forbrugerprodukter, herunder miljømærkede produkter. Disse 3 stoffer vil blive udtaget forskellige steder i produktionerne og være udgangspunktet for test af filterrensemetoderne og efterfølgende blive afprøvet hos nedstrømsbrugerne.

Forretningsmodeller og rammer for samarbejde i værdikæderne

I projektet indgå der også et arbejde med at danne rammer for forretningsmodeller og samarbejde på tværs af værdikæder og her vil flere funktioner i virksomhederne blive inddraget.

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk