Afrapportering af bæredygtighed starter for alvor op nu

CSRD -direktivet har været længe undervejs i EU, men er nu vedtaget og skal implementeres af medlemslandene og giver rammerne for, hvad virksomheder skal afrapportere om inden for bæredygtighedsområdet.

Kredsen af virksomheder vil løbende blive udvidet, hvor de første får kravet mede virkning fra regnskabsåret 1, januar 2024, se nedenfor:

  • 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.
  • 1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C stor) med +250 ansatte.
  • 1. januar 2026 for små børsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.
  • 1. januar 2028 for tredjelands-virksomheder med væsentlige aktiviteter i EU.

Der bliver krav om revision af CSRD - rapporten.

Man skal dog være opmærksom på, at under alle omstændigheder vil mindre virksomheder, der er leverandører til disse store virksomheder, fra start blive mødt med krav om at indberette data der kan hjælpe de store virksomheder med at opfylde deres krav.

CSRD står for “Corporate Social Responsibility Directive”

Det bliver Implementeringen i årsregnskabsloven og revisorloven.

Det forventes vedtaget inden folketinget går på sommerferie, men vil træde i kraft for de virksomheder der er omfattet og har regnskabsår fra 1. januar 2024.

Hvordan skal der afrapporteres?

En virksomhed der skal rapportere efter CSRD kan ikke bare gøre det som de synes, mens ESRS- standarderne indeholder de konkrete og obligatoriske oplysningskrav.

Disse standarder er til for både at sikre grundlaget for at sammenligne virksomheders data og for at undgå for stor kreativitet i fortællingen om ens bæredygtighed. Den skal kunne dokumenteres inden for de rammer der er lagt.

Der er standarder for

  • For alle virksomheder – ikke-sektorspecifikke standarder (vedtaget af Kommissionen den 31. juli 2023)
  • For børsnoterede SMV’er (under udarbejdelse)
  • Sektorspecifikke (under udarbejdelse)
  • For visse tredjelandsvirksomheder uden for EU med aktiviteter inden for EU (under udarbejdelse)

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk