Cirkulær økonomi

At gøre op med ”tag, brug og smid væk”- mentaliteten er rigtig fornuftigt. At bruge ressourcerne så godt og længe som muligt er lige så fornuftigt.

Reelt er det denne tankegang, der ligger bag EU-kommissionens udspil om cirkulær økonomi i 2015, fulgt op med den seneste handlingsplan i 2020.

Link til handlingsplanen:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098

De danske virksomheder har taget rigtig godt imod den cirkulær økonomi, fordi der er megen miljømæssig fornuft i det, og fordi brugt rigtigt, kan cirkulær økonomi give positive resultater, også på den økonomiske bundlinje.

Hurtigt nedsatte den daværende regering et ”Advisory Board”, som har udsendt en ganske god og læsbar rapport.

Link til rapport: https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_​

“Det er tid til handling og en gentænkning af vores forretningsmodeller og velfærdssamfund ud fra følgende formel: Reduce. Reuse. Recycle. Rethink.”

— Flemming Besenbacher, Formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.

​EU- kommissionens handlingsplans skal gennemføres ud fra en bæredygtig produktpolitik, og med dette menes;

 • at et design skal kunne holde længere end i dag
 • varen skal være nemmere at genbruge
 • varen skal kunne repareres og genanvendes
 • varen skal indeholde, så mange som muligt, genanvendte materialer
 • engangsbrug skal begrænses
 • planlagt forældelse skal tacklet
 • destruktionen af ikke-solgte funktionsdygtige produkter vil blive forbudt.

Forbrugeren skal have en ordentlig adgang til informationer om disse forhold disse forhold, og det stiller større krav til den virksomhed der markedsfører produktet.

Meget logisk vil der blive sat ind for at forebygge affald og sikre, at det affald, der trods alt kommer, skal kunne omdannes til sekundære ressourcer af en høj kvalitet, der kan handles på et velfungerende marked.

REACH forordringen: Kemien skal være i orden

Skal der ske en reel omstilling til et mere bæredygtigt samfund, et mere ressource-effektivt forbrug og cirkulær økonomi, så er det nødvendigt at starte med, at vi får styr på kemien i varerne og også får udviklet kemiske stoffer, der ikke er problematiske. Igennem REACH forordringen forsøges det at få de mest problematiske kemiske stoffer ud af cirkulation. Derfor skal vi sikre os, at de ikke dukker op igen af bagdøren i nyttiggjorte materialer.

Der skal derfor være styr på, hvad de enkelte materialer og dermed varerne indeholder af kemiske stoffer, der kan være problematiske.

Der er krav i dag, men de vil blive større, igen en udfordring for de virksomheder, der sætter varerne på markedet.

Vil I arbejde med cirkulær økonomi, skal I rette jeres fokus på:

 • ​Innovation og produktudvikling
 • Design/redesign af produkter
 • Valg af materialer og således også kemikalier
 • Design af produktionsprocesser
 • Samarbejde internt imellem de forskellige funktioner
 • Samarbejdet i forsyningskæderne
 • Viden og deling af viden.​

Brug produktreguleringen som løftestang til jeres arbejde med cirkulær økonomi

Der er allerede en omfattende produktregulering, og det kan være en god ide at tage afsæt i netop denne, når I skal arbejde med cirkulær økonomi. Vi ved det kan være vanskeligt at overskue alle kravene, men når der er styr på dem og efterlevelsen af dem er brag på plads, har I et godt afsæt til næste trin.

Link til afsnittet om product compliance

​​

Vi kan hjælpe jer på vej med den ekspertise vi har, se

Link til afsnittet om rådgivning​

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk