Den grønne taksonomi -CSRD -klimaregnskab

For store virksomheder og børsnoterede  virksomheder er der strammet gevaldigt op på rapporteringskravene. For virksomheder der ikke er direkte omfattet, men handler med store virksomheder,  vil også blive mødt med skærpede krav til rapportering, så de store virksomheder kan leve op til deres krav.  ​

EU - kommissionen har en ambitiøs handlingsplan for finansiel bæredygtig vækst og en central del af denne plan er Taksonomiforordningen, der blev vedtaget i juli 2020,  som etablerer et klassifikationssystem, en såkaldt taksonomi. Det er et værktøj til at bestemme hvilke virksomhedsaktiviteter der kan anses som for bæredygtige økonomiske.

En virksomheds taksonomi bliver et vigtigt grundlag for sammenligning af virksomheder indenfor samme felt og derfor også for investeringslysten i virksomheden. Der  er ved  at blive fastsat tekniske screeningskriterier for 88 økonomiske aktiviteter i 9 sektorer. For tilpasning til klimaændringer fastsættes der herudover tekniske screeningskriterier i enkelte yderligere sektorer, således at der omfattes 95 økonomiske aktiviteter i 13 sektorer.

For at kunne blive klassificeret som bæredygtig skal en økonomisk aktivitet bidrage væsentligt til mindst ét af følgende seks miljømål:

1) Modvirkning af klimaændringer

2) Tilpasning til klimaforandringer

3) Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

4) Omstilling til en cirkulær økonomi

5) Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

6) Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk