Også en stol er omfattet af REACH

Det 2. spor i REACH handler om alle de nonfood -varer der markedsføres og der stilles krav også til disse varer.

Det drejer sig om f.eks. møbler, indbogenstande, elektronik, legetøj, tøj.

I REACH sprog omtales disse produkter for ” artikler”.

En artikel består normalt af forskellige materialedele og hver del er en artikel.​

"EU-domstolen har afgjort en strid om definitionen på en artikel og fastslået, at det påhviler en producent/importør at undersøge, om der er ”kandidatlistestoffer” til stede i hver selvstændig del en artikel består af og informere, hvis der er mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra listen i en selvstændig del. Denne kringlede formulering dækker over den kendsgerning, at mange varer f.eks. en bil, der består af mange dele, at hver del, der er produceret for sig selv, er defineret som en selvstændig artikel. Det betyder i praksis, at f.eks. en computer skal opsplittes i de mange dele den består af, og der skal foretages en vurdering af mængden af eventuelle kandidatlistestoffer i hver enkelt del. Er der 0,1 vægt% eller mere af et kandidatlistestof i en enkelt del, en skrue i computeren, skal der gives information videre om dette.''

Markedsfører I artikler, uanset om I køber dem fra andre virksomheder enten inden- eller udenfor EU, eller selv producerer dem skal I være opmærksom på kandidatlisten.

Denne liste har nemlig 2 formål. Markedsfører I artikler, skal I inden markedsføringen vide om der er kandidatlistestof (fer) i artikeldele og med hvor stor mængde.

Er der 0,1 vægt% eller mere af et kandidatlistestof i en artikeldel, skal der sendes en information med ud til næste professionelle led. Sælger man direkte til private har e adgang til informationen, hvis de spørger.

I betragtning af, at der er 240 stoffer pt. på Kandidatlisten er det i praksis en vanskelig opgave at afdække om der er et eller flere af disse stoffer og foretage beregningen og som virksomhed bør man være meget bevidst om man acceptere et indhold af sådanne stoffer og hvordan I vil opspore dem. Et brev til ens leverandør med spørgsmål om, der skulle være et af de 209 stoffer i en artikel eller artikeldel får I ikke et brugbart svar. Der skal en meget tæt dialog om I skal have tillid til jeres leverandører.

Markedsfører I så store mængder af artikler og er der kandidatlistestoffer i artikeldele med 0.1 vægt% eller derover og I årligt kommer op på 1 ton eller mere af de enkelte kandidatlistestoffer, skal der ske en “notifikations” til ECHA. Det er ikke det samme som en registrering og er en nemmere opgave at løse.​

DER ER 2 FORMER FOR ARTIKLER​

Der skelnes i REACH mellem de artikler som ikke har en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer og de der har.

De der ikke har en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer er langt de fleste og er f.eks. elektronikken, møblerne, tøjet.

Artikler med tilsigtet frigivelse kan være vådservietter eller bleer med duft.

Vådservietten er delt i 2, papiret der udgøre selve servietten og så den blanding der udgør lotion eller lignende,

som slippes fri, når man bruger servietten. Det der frigives et er et enkelt stof eller en blanding og der er samme krav til disse,

som der er til kemiske stoffer. Der skal tages stilling til om der skal registreres, se ovenfor.

For papirdelen af servietten skal det undersøges om der et et kandidatlistestof i, og i givet fald med hvor stor en %.

REACH STILLER KRAV-MEN HAR OGSÅ GIVET DEN

SIKRE RAMME FOR BRUGEN AF KEMISK STOFFER

REACH-forordningen pålægger industri- og handelsvirksomheder:

  • Flere og mere krævende opgaver end tidligere
  • Der er sat begrænsninger ind over for virksomhederne om, hvilke kemiske stoffer de kan anvende og
  • Langt flere virksomheder end tidligere skal forholde sig til indholdsstoffer i de varer de markedsfører.

Men der opsamles en langt større viden end tidligere om, hvilke eventuelle problematiske stoffer, der indgår i en vare og der er skabt rammerne for et langt mere sikkert brug end tidligere

Den informationspligt som I kan have, hvis der er 1 vægt% eller mere af et kandidatliste skærpes ved årsskiftet, hvor virksomhederne bliver pålagt at indberette hvilket stof, mængde m.v. til en nyetableret database “SCIP”, som administreres af ECHA.​

Link til undersiden SCIP-databasen

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk