En kort introduktion til REACH-forordningen

​Der er sket meget på kemikalieområdet igennem årene og reguleringen er blevet mere og mere stram. Det er sket via FN og EU.

Den 1. juni 2007 trådte REACH -forordningen i kraft, og dermed fik EU en samlet regulering på kemikalieområdet. Når der reguleres med en forordning betyder det, at de enkelte medlemslande skal rette ind og ikke vedtage national lovgivning der er i strid med de regler som forordningen sætter.

REACH har 2 spor, men udgangspunktet for begge spor er det enkelte kemiske stof og det er uanset om stoffet er alene, indgår i en blanding med andre stoffer, f.eks. i en maling, eller om stoffet indgår i en vare, som f.eks. elektronik, tøj eller legetøj.

Udgangspunktet og 1. spor

  • Registrering
  • Evaluering
  • Autorisation
  • af K(CH)emiske stoffer

REACH står for:

Alle kemiske stoffer er omfattet af REACH-forordningen, medmindre de anvendes indenfor områder der har egne specieller reguleringer. Det er der for medicin, fødevarer, pesticider, biocider delvist for kosmetik.

Der er stoffer der er dokumenteret harmløse og disse stoffer er undtaget for kravene , ligesom det der graves op af jorden og tages direkte i brug uden kemisk modificering heller ikke er omfattet. Disse undtagelse findes i bilag 4 og 5.

Stoffer der indgår i nyttiggjort materiale har en lempelse i forhold til registrering for at understøtte nyttiggørelse.​​

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk