Rådgivning

Vi brænder for at gøre det tørre lovstof nærværende og det gøres bedst ved ikke at tale i paragrafer, men tage afsæt i virksomhedernes produkter og omsætte kravene til faktisk og brugbar viden.

Når I skal have styr på krav i produktlovgivningen, herunder REACH, er det her JURAAD Aps kommer ind i billedet.

Vi kan rådgive jer med hensyn til, hvad I skal opfylde i forhold til produktkravene for de produkter, I markedsfører.​

VED AT GENNEMGÅ JERES PRODUKTER KAN VI RÅDGIVE OM:

 • Hvilke krav der specifikt er til de produkter, I markedsfører
 • Hvordan I kan efterleve disse krav
 • Hvordan leverandørkrav efterleves
 • Hvordan de forskellige produktreguleringer arbejder sammen og væsentligst, hvad det betyder for jer
 • Hvordan I omsætter denne viden i arbejdet med cirkulær økonomi
 • Hvordan I kan bruge dét at have styr på produktreguleringen som en løftestang i jeres arbejde med CSR og de dele af FN’s 17 verdensmål, der er relevante for jer
 • Hvad I skal forholde jer til, og hvad I ikke behøver og gerne, hvad det er for reguleringer, der bruges.
 • Link til afsnittet om product compliance

Kemien har en betydning uanset, hvad I markedsfører

Vi tænker ikke meget over, at vi omgiver os med kemiske stoffer overalt, og alle de varer, vi omgiver os med og bruger rent faktisk er 100 % kemiske stoffer. Nogle af disse stoffer er ganske harmløs, andre problematiske.

 I 2007 blev REACH forordningen vedtaget og med den blev mange flere virksomheder end tidligere omfattet af kemikaliereguleringen.

Vibeke har indgående arbejdet med REACH fra før den blev vedtaget, og har udover det juridiske også opbygget en viden om kemi og det praktiske i arbejdet med REACH. 

Derfor kan vi rådgive jer om, hvad REACH og CLP betyder for jer og Vibeke tilrettelægger og afholder meget gerne kurser for jer om emnet.​

I skal bruge viden om, hvilke kemiske stoffer der indgår I jeres produkter, både for at være product compliance og når I arbejder med cirkulær økonomi.

Link til afsnittet om REACH

Link til cirkulær økonomi

Hvordan starter vi arbejdet op sammen?

Vi tager udgangspunkt i de produkter I markedsfører, og afklarer, hvad det er for krav I får stillet til de enkelte. Derfor vil vi ikke indlede med et længere foredrag om lovgivning og paragraffer.

Vi vil gerne kende til jer og jeres produkter, og derfor indledes et samarbejde med et møde hos jer, hvor vi sammen gennemgår jeres produktsortiment, en snak om, hvor I er med arbejdet med produktregulering, standarder, leverandørkrav og hvordan I ønsker at bruge arbejdet med product compliance i jeres arbejde med CSR og FN’s 17 Verdensmål. Vi gennemgår også gerne de produkter, I selv anvender for at vurdere, om de krav, der er til dem, efterleves.

Arbejdet med product compliance skal ikke kun ligge i miljøfunktionen, men i mange af jeres funktioner. De der er ansvarlige for indkøb, udvikling, markedsføring, økonomi og hermed også ledelsen skal være med, og derfor er det godt, hvis alle de, der arbejder med disse funktioner, har samme grundlag af viden om området.

​Derfor sætter vi stor pris på, at så mange som muligt fra virksomheden er med til i hvert fald en del af dette indledende møde.

​Når vi er klædt godt nok på med viden om jeres virksomhed og produkter, går vi hjem og skriver en forhåbentlig klar guide til jer med, hvor I får viden om, hvad det er lige præcis:

 • hvad det er for krav I skal opfylde
 • hvor I allerede opfylder dem
 • hvad der skal gøres for at komme helt i mål
 • hvordan I kan bruge det i jeres arbejde med CSR og verdensmålene.

Har I konkret brug for juridisk hjælp i forbindelse med em sag eventuelt med myndighederne yder vi advokat hjælp henvisning til den del af hjemmesiden der vedr. advokat Vibeke Plambeck.

Hvad koster det at få rådgivning fra Juraad Aps?

Timeprisen er 1.490 kr. ex. moms. Der kan løbe udgift til transport og andet.

Vi indleder et samarbejde med at afstemme vores forventninger til hinanden, herunder hvad I skal forvente, det vil koste at anvende vores rådgivning og hvad I vil opnå.

Denne indledende afstemning for i ikke pludselig står med en stor konsulentregning.

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk