Fra farligt affald – til cirkulær ressource

​I forbindelse med produktion af lægemidler anvender lægemiddelindustrien årligt mindst 32.000 tons kemiske proceshjælpestoffer. Der er tale om højkvalitets solventer (opløsningsmidler), som f.eks. ethanol, IPA (isopropylalkohol) og acetone, som også indgår i almindelige forbrugerprodukter, f.eks. rengøringsmidler og lime.

Lægemiddelindustrien har i mange år via destillation oprenset de brugte solventer så de kan genanvendes nogle gange internt. Der er dog et stort spild ved denne proces, fordi solventerne ofte bliver ødelagt af azeotrop- dannelse, som så betyder, at der kommer vand ​i solventerne, der dermed ikke har samme høje renhed eller kvalitet efterfølgende. Til sidst, når solventerne ikke længere kan anvendes, bliver de som oftest håndteret som farligt affald og ender som brændsel til fjernvarme og biogas.

Ved denne håndtering af brugte solventer sker der i dag en CO2 udledning svarende til mindst 74.000 tons/år, som kan reduceres betragteligt ved dels at opkvalificere rensemetoderne, dels ved at sikre, at de brugte solventer, efter endt brug i lægemiddelindustrien, indgår i cirkulære løsninger i andre værdikæder.

I et netop afsluttet MUDP - projekt er det dokumenteret, at der kan oprenses langt større mængder, brugte solventer end hidtil. Ved at kombinere destillation med pervaporation kan der igennem rensningen opnås en pharmakvalitet på mellem 99,5 til 99,9 vægt%. Rent teknisk elimineres risikoen for azeotrop-dannelse og urenheder, fx fra rester af aktivstoffer, fjernes.

Når solventerne ikke længere vil kunne oprenses til den ønskede pharmakvalitet, vil stofferne kunne blive renset op til brug i andre industrier og betyde, at de brugte solventer ikke længere skal brændes af.

Forretningsmodellen helt afgørende for et resultat

En teknisk løsning er et nødvendigt udgangspunkt for cirkulære løsninger, men en god forretningsmodel er hel central for, at den tekniske løsning kan føres ud i livet. I projektet har der været deltagelse fra såvel lægemiddelvirksomheder, kemikaliedistributører og brugere af solventerne. Det har givet en unik mulighed for at få gennemdrøftet mulige modeller med hele værdikæden, hvor de enkelte leds kvalifikationer og viden kan udnyttes til gavn for alle.

Med baggrund i de meget positive oprensningsresultater opstod hurtigt en enighed blandt de deltagende virksomheder om, at der i fællesskab skal arbejdes frem til at etablere en ny rense-teknologisk virksomhed med placering på Sjælland, hvor flere af lægemiddelvirksomhederne er placeret.

En fælles renseteknologisk virksomhed vil på sigt kunne inddrage solventer anvendt i andre industrier f.eks. medico-industrien og fødevareproduktionen. Det vil også være muligt at inddrage brugte solventer fra bl.a. Sydsverige, ligesom der kan dannes et grundlag for at etablere tilsvarende anlæg i andre dele af Europa.

JURAAD ApS​

Guldsmedestien 72, 2990 Nivå

Telefon:+45 4032 3551

E-mail: info@juraad.dk